History for rnsr-geo-ml-dvc / metrics.tsv
2022-07-25
@François Parmentier
chore(dvc): ModelSize: 10M instead of 4M
François Parmentier committed on 25 Jul 2022
@François Parmentier
chore(dvc): First experiment
François Parmentier committed on 25 Jul 2022
2022-07-22
@François Parmentier
chore(dvc): Test modelsize 4M
François Parmentier committed on 22 Jul 2022
@François Parmentier
feat(dvc): Add metrics ...
François Parmentier committed on 22 Jul 2022